Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.hotstyle.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Zákazník internetového obchodu, ďalej len "kupujúci" potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje zmluvné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené firmou Rak Solutions s.r.o., IČO: 29251761, sídlom: Holzova 2668/25, 62800 Brno a Ing. Tomášom opravili, IČO: 76508731, DIČ: CZ8507124142 sídlom: Sibírska 55, 62100 Brno, vedeným ako podnikateľ u ŽÚ v Brne, Č. J .: Zumba / 451/2010 / Pro / 5 ďalej len "predávajúcimi". Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Zmluvné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.hotstyle.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Prevádzkareň: Sibiřská 55, 62100 Brno-Řečkovice

Otváracia doba: Po-Pá: 9:00 – 18:00 hod

Tel. : 776 605 477

e-mail: info@hotstyle.sk

2. Objednanie tovaru

Máte možnosť pohodlného nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať 24 hodín denne 7 dní v týždni. Objednávať môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka na našom e-shope či len e-mailom. V prípade akýchkoľvek otázok k tovaru nás kontaktujte na e-mail info@hotstyle.sk a to aj v prípade otázok na výmenu alebo reklamáciu. Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke.

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Všetka prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na potvrdzovacie tlačidlo u sumarizácia objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

Dokončenú objednávkou kupujúci súhlasí so zasielaním informácií o priebehu objednávky, rovnako tak ako s akýmikoľvek ďalšími informáciami zo strany predávajúceho až do odvolania súhlasu kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, máme právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak si kupujúci chce uplatniť nárok na odpočet DPH podľa § 73 zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je povinný v objednávke uviesť správne IČO a DIČ.

3. Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá najneskôr do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

Ak Vám nepríde potvrdzovací e-mail či už automatický alebo následný, kontaktujte nás prosím na info@hotstyle.sk

4. Spôsob dopravy

K dispozícii sú tieto spôsoby dopravy (balné je v cene):

 • Obchodný balík expres 6 EUR (len pri platbe vopred na účet)
 • Obchodný balík expres + Dobierka 8 EUR (zaplatíte až pri prevzatí zásielky od Slovenskej pošty)
 • Osobné prevzatie na výdajnom mieste v Brne na ulici Sibiřská 55 (zadarmo)

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z nejakých dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť predávajúcemu a prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať, ale odporúčame kontaktovať kupujúceho a oznámiť túto skutočnosť prepravcovi.

5. Platba a dodanie tovaru

Pri platbe použite číslo bankového účtu vedeného ve Fio bance: IBAN: CZ6920100000002700916705 kód banky BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (Ako variabilný symbol použite číslo objednávky, prípadne do poznámky pre príjemcu aj Vaše celé meno) pre ľahšiu identifikáciu platby.

Možnosti zaplatenia tovaru sú:

 • dobierkou
 • prevodom na náš účet
 • kartou
 • paypalom

Tovar expedujeme každý deň. Väčšinu objednávok doručujeme už do 1-2 dní. Objednaný tovar posielame ako obchodný balík s poistením, prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že niektorý tovar už nebude dostupný, budeme Vás okamžite kontaktovať.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Vrácení zboží do 14 dní

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho - odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo podľa §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 • tovar nesmie javiť známky používania alebo opotrebovania
 • tovar musí byť kompletný vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky aj prípadné bonusy
 • tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený
 • spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať tiež originál alebo kópiu faktúry
 • písomné odstúpenie musí byť dodané najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí tovaru zákazníkom (ideálne rovno spolu s tovarom)
 • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá
 • v lehote najneskôr 14 dní od obdržania tovaru nás písomným podpísaným odstúpením od zmluvy informujte o zámere vrátiť tovar, do listu uveďte meno a adresu a číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí - vraciame iba formou bankového prevodu na účet (zloženkou NIE)

Ak uplatní kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. V prípade, že je potrebné tovar uviesť do pôvodného stavu či prebaliť má predávajúci nárok aj na uhradenie týchto vynaložených nákladov.

Korešpondenčná adresa pre vrátenie tovaru a zaslanie odstúpenia od zmluvy:

HOTstyle.sk
Sibiřská 55
621 00 Brno
ČR

Pri súčasnom splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zašleme vopred dohodnutým spôsobom čiastku za tovar a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní písomného odstúpenia od zmluvy.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je dostupný zde.

7. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať do 12 hodín od objednania, pokiaľ už tovar nebol do tej doby expedovaný a nedošlo k vzniku žiadnych nákladov na strane predávajúceho. Nákladmi sa rozumejú napr. telefonické hovory so zákazníkom, distribútorom, príprava tovaru, balenie či príprava expedície a úhrada poštovného prepravnej spoločnosti, náklady na vrátenie tovaru distribútorovi apod.

Ak si výslovne v zmluve nedohodnú, že neprevzatím tovaru sa zmluva ruší, platí, že uzavretá zmluva je pre obe strany záväzná. Nesplnením čiastkovej povinnosti z nej vyplývajúce, teda typické prevzatie tovaru, sa vystavujete sankcii spravidla v podobe povinnosti zaplatiť dohodnutú zmluvnú pokutu, alebo prinajmenšom uhradiť škodu spôsobenú zmarenou dopravou.

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb.) podľa našich obchodných podmienok. Nevyzdvihnutím dobierky záväznosť objednávky nekončí. Ak si tovar objednaný na dobierku nevyzdvihnete, budete kontaktovaní k uhradeniu poštovného za nevyzdvihnutú zásielku. Ak nebude poštovné uhradené do 10 dní, bude Vám účtovaná zmluvná pokuta vo výške 300 Kč.

8. Reklamácia a záruka, práva z chybného plnenia

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Kupujúcim, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba 24 mesiacov je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

Postup pri reklamácii:

 • informujte nás o reklamácii písomne ​​či e-mailom
 • tovar zašlite so všetkým príslušenstvom a s faktúrou ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 • k tovaru pripojte stručný popis vady, Vašu adresu pre zaslanie späť a kontakt na Vás

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku a zašleme Vám tovar opravený/vymenený späť.

Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnenom úkone na nich. Vzhľadom k tomu, že samotný ľudský vlas je obzvlášť citlivým materiálom a akýmkoľvek úkonom je ho možno narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď, pričom mieru zmeny štruktúry nie je možné z povahy samotného tovaru určiť. Kupujúci preberá zodpovednosť za použitie výrobku.

Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite vlastnej danému predávanému typu, druhu a prevedeniu vlasov. Z hygienického dôvodu nie je možné zakúpený tovar po použití vymeniť alebo vrátiť. Výnimka je samozrejme v prípade, že by bola uznaná vada tovaru pri riadnej reklamácii.

Ak zákazníčka po aplikácii takéhoto tovaru zistí oprávnenú vadu tovaru, má možnosť nepoškodené a inak neupravované napr. farbenie, melírovanie, strihanie, umývanie alebo inak chemicky alebo mechanicky poškodený tovar vrátiť.

Každé ľudské vlasy sú jedinečné, preto sa môžu správať pri rovnakých podmienkach a vykonaných úkonoch odlišne. Veľmi dôležitou súčasťou je pravidelná dôkladná starostlivosť o vlasy. Tomuto sa venujeme v sekcii "Otázky a odpovede" a "Starostlivosť o predĺžené vlasy".

Ľudské vlasy sa môžu pôsobením rôznych vplyvov, napríklad po umytí alebo inom úkone, rôzne správať. Môžu sa napríklad vlniť, točiť, stratiť svoj ​​pôvodný tvar, lesk či strácať svoju farbu, zamotávať sa. Na tieto zmeny sa záruka nevzťahuje.

V prípade uznanej reklamácie, Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za nový. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (NIE na dobierku) na našu adresu.

9. Porušenie kúpnej zmluvy

Ak zákazník stornuje svoju objednávku na e-shope hotstyle.sk, po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predajcom nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane predajcu, je zákazník povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumie napr. telefonické hovory so zákazníkom, distribútorom, objednávanie, príprava tovaru, balenie či príprava expedície a úhrada poštovného prepravnej spoločnosti, náklady na vrátenie tovaru distribútorovi a pod.

10. Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že sa pri spracovaní osobných údajov riadime zákonom č.101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov. Zákazník má kedykoľvek právo požiadať o vyradenie svojich údajov z databázy, prípadne upraviť údaje o svojej osobe. Zákony a predpisy: - zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní - zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.